Wraz z rokiem szkolnym kończą się trzy projekty, mające na celu zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych w gminie Bolesławiec. W ich wyniku uruchomiono dwa nowe przedszkola – w Kraśniku Dolnym i Kruszynie, a także zorganizowano kolejną grupę dzieci w Przedszkolu w Bożejowicach. 

W każdej placówce powstało 15 nowych miejsc, przeznaczonych dla dzieci z grupy wiekowej, tj. 3-4 latków. Przez cały rok szkolny wszystkie przedszkola gwarantowały opiekę nad maluchami w dni robocze od godz. 6.00 do godz. 16.00 (włącznie z okresami feryjnymi), zapewniając im pełne wyżywienie. Dzieci korzystały też z zajęć dodatkowych, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Była nauka języka angielskiego, zajęcia z logopedii oraz zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej (Bożejowice i Kraśnik) lub korekcyjno – kompensacyjne (Kruszyn). W drugim półroczu, wykorzystując zaoszczędzone środki, wprowadzono dodatkowo zajęcia teatralne i hippoterapię (Kruszyn, Bożejowice) oraz zajęcia rytmiczno-muzyczne (Kraśnik Dolny). Dzieci jeździły na  wycieczki, do kina, a także na zajęcia do bolesławieckiej Sali Zabaw „Oli”. W Przedszkolu w Kraśniku Dolnym zorganizowano ponadto Dzień Dziecka z zabawami na dmuchańcach, pokazami puszczania baniek mydlanych, prezentami i poczęstunkiem.

Te wszystkie działania dostępne były dla dzieci zupełnie bezpłatnie dzięki zaangażowaniu środków unijnych. Placówka w Kruszynie powstała w ramach projektu „Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie”, placówka w Kraśniku Dolnym – w ramach projektu „Radosne przedszkole”, a nowa grupa w Bożejowicach – w ramach projektu „Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość”. 

Projekty, jako działania upowszechniające edukację przedszkolną, są współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej).

Uzyskane środki pozwoliły one nie tylko na funkcjonowanie placówek przez cały rok szkolny, ale także umożliwiły dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby przedszkoli oraz ich urządzenie poprzez zakup mebli, sprzętów, zabawek, pomocy i materiałów dydaktycznych. W drugim półroczu, wykorzystując oszczędności z wcześniejszych działań, uzupełniono we wszystkich placówkach wyposażenie w zabawki oraz pomoce i materiały do prowadzenia poszczególnych zajęć. I chociaż projekty finansujące działanie nowych przedszkoli kończą się 30 czerwca 2015 r., wyposażone dzięki nim placówki będą służyły mieszkańcom gminy i ich dzieciom przez kolejne lata.

Tadeusz Orawiec

Projekty się kończą, przedszkola zostają-loga.jpeg