13 czerwca na placu przed Domem Ludowym „Jarzębina” w Trzebieniu odbył się Festyn Leśny, organizowany przez Stowarzyszenie Trzebień oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie

Festyn rozpoczął się wjazdem tzw. Szpicy NATO. Przed Dom Ludowy przyjechały dwa transportery opancerzone typu BOXER z obstawą kilku mniejszych samochodów wojskowych. To była międzynarodowa delegacja wojsk biorących udział w ćwiczeniach o pseudonimie Noble Jump. Przede wszystkim byli to Holendrzy, Niemcy i Polacy. Odbyło się oficjalne powitanie oraz przemowa generała brygady Kees Matthijssen, dowódcy holenderskiej 11. Brygady Powietrzno-Desantowej, który był pod wrażeniem gościnności, jaką okazali mieszkańcy Trzebienia. Po przemowie odbyła się wymiana podarunków. Przybyli również podpułkownik Marek Pietrzak i Jacek Matuszak z biura prasowego ćwiczeń NATO oraz kapitan Johannes Buschleb - rzecznik prasowy Bundeswehry. 

Gdy emocje odrobinę opadły, rozpoczęła się kolejna spektakularna akcja. Tym razem na sygnałach wjechała Ochotnicza Straż Pożarna z Trzebienia razem z Państwową Strażą Pożarną z Bolesławca. Rozpoczęli bardzo widowiskową akcję ratowniczą, polegającą na wydobyciu rannego uwięzionego w samochodzie. Po niedługim czasie przybyli motocykliści, by zaprezentować swoje pojazdy. Obecne również było Nadleśnictwo Chocianów, którego przedstawiciele przez zabawę edukowali mieszkanców. Można było obejrzeć zwięrzętą leśne oraz wziąć udział w konkursach o tematyce leśnej. 

Podczas festynu było wiele atrakcji - dmuchane zabawki, konkursy, nie zabrakło występów artystycznych. Wystąpiły „Jarzębinki” z Trzebienia, uczennice Pana Góreckiego, zespoły „Leśne Nastroje” oraz „Bojagama”. Odbyła się loteria fantowa, w której główną nagrodą był rower górski. Konkurs na najpiękniejszy wianek z kwiatów oraz konkurs plastyczny pt.”Zwierzęta leśne” 

Oprócz zagranicznych gości swoją obecnościa zaszczycili organizatorów Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec - Roman Jaworski, Radny Gminy Bolesławiec - Andrzej Szwedo, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu - Janusz Cieśla, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu - Beata Sasak, Przewodnicząca KGW Trzebień - Józefa Merek oraz Sołtys Wsi Trzebień - Małgorzata Zoryło.

Nawet gwałtowna burza nie pokrzyżowała planów organizatorom, gdyż szybko schronili się w Domu Ludowym, gdzie impreza była kontynuowana do późnych godzin nocnych.

Agnieszka Faltyn