Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej w składzie Wiktoria Bednarczuk, Anna Pawlikowska i Bartłomiej Buczak stanęli na podium zdobywając III miejsce wśród wszystkich szkół podstawowych na Dolnym Śląsku, biorących udział w Dolnośląskim Konkursie „Jestem Bezpieczny w Domu, w Szkole i na Drodze”.

Konkurs ten  odbył się 3 etapach: szkolnym, subregionalnym i wojewódzkim. Ten ostatni - etap wojewódzki odbył się we Wrocławiu 9 czerwca.
                         
Zadania konkursowe obejmowały wiedzę z 5 dziedzin: obrona cywilna, prewencja, pierwsza pomoc przedmedyczna, tematyka przeciwpożarowa i znajomość przepisów ruchu drogowego. Różnice między zwycięskimi drużynami wynosiły tylko 1 punkt, więc wszyscy uczniowie wykazali się wiedzą teoretyczną i praktyczną.

Nasi uczniowie mogą być dumni, że pośród nich są „mali ratownicy”.

Lilla Liszcz