Okres żniw, to gorący czas nie tylko ze względu na upalną pogodę. Zebranie plonów, to finał wielu prac, zabiegów i nakładów rolnika. Dlatego ten okres wzbudza tyle emocji i powoduje niewłaściwe zachowanie się uczestników tych prac, a w konsekwencji – wypadki. Aby temu zapobiec, należy stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy.

Do prac przy obsłudze prasy może przystąpić rolnik ubrany w dopasowaną i przylegającą do ciała odzież roboczą. Poły bluzy lub koszuli należy zapiąć, a mankiety rękawów nie mogą luźno zwisać. Osoba obsługująca prasę powinna także założyć buty pełne z podnoskiem chroniącym palce stóp, czapkę na głowę tak, żeby zakryć włosy lub je spiąć, rękawice ochronne przy pracach związanych z eksploatacja prasy, takich jak: demontaż i montaż noży; okulary ochronne przy ostrzeniu noży. W zależności od warunków pracy zestaw, który tworzy ciągnik z prasą, emituje hałas. Może on przekraczać najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN), czyli poziom 85 dB na stanowisku operatora ciągnika (nawet jeśli ciągnik jest wyposażony w kabinę). W takim przypadku rolnik powinien stosować środki ochrony słuchu (jeśli wynika to z instrukcji obsługi). Aby zmniejszyć poziom hałasu, jaki może dochodzić do uszu operatora, drzwi kabiny ciągnika powinny być zamknięte. W zależności od warunków pracy może występować także zapylenie przekraczające najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) na stanowisku operatora ciągnika. W takim przypadku rolnik powinien stosować ochrony dróg oddechowych.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić każdorazowo stan techniczny prasy, zwłaszcza: stan układów jezdnych maszyny i ciągnika, instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej stan dyszla zaczepowego i osłon.

Podczas łączenia nikt nie powinien znajdować się pomiędzy ciągnikiem a prasą.

Po zaczepieniu oka dyszla prasy z zaczepem transportowym ciągnika należy zabezpieczyć zawleczką sworzeń zaczepowy (jeśli nie jest to zaczep automatyczny). W przypadku zaczepu automatycznego należy sprawdzić jego zabezpieczenie. Potem połączyć instalację elektryczną z instalacją elektryczną ciągnika i zabezpieczyć gniazdo przed wysunięciem. Następnie połączyć instalację hydrauliczną prasy z końcówką instalacji hydraulicznej ciągnika. Przy tych czynnościach używać rękawic ochronnych. Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych trzeba upewnić się, czy nie są pod ciśnieniem. Po odłączeniu prasy należy ustawić ją za pomocą podpory i unieruchomić przez włożenie klinów pod koło.

Prasa może być podłączona do ciągnika tylko przy użyciu właściwie dobranego wału przegubowo-teleskopowego wyposażonego w osłony zabezpieczone przed obracaniem się za pomocą łańcuszków. Wał przegubowo-teleskopowy można dołączać o odłączać tylko przy wyłączonym WOM i wyłączonym silniku ciągnika oraz wyjętym ze stacyjki kluczyku oraz zaciągniętym hamulcu postojowym. Wzbronione jest przechodzenie nad wałem i pod wałem, a także stawanie na nim. Należy pamiętać o nasmarowaniu poszczególnych części wału zgodnie z instrukcją znajdująca się na osłonie. Aby nie uszkodzić osłony wału przegubowo-teleskopowego podczas pracy, nie należy wykonywać ostrych skrętów ciągnikiem.  

Podczas pracy maszyną należy zachować szczególną ostrożność, kiedy w pobliżu znajdują się osoby postronne lub zwierzęta, szczególnie podczas wyładunku bel na nierównym terenie.

Dobrą praktyką jest, żeby rolnik:

  • pamiętał o apteczce pierwszej pomocy, która powinna znajdować się w ciągniku;
  • miał przy sobie telefon komórkowy, który pozwoli na szybkie wezwanie pomocy w razie nagłej potrzeby;
  • robił przerwy w pracy, by zregenerować swoje siły;
  • nie zapomniał o piciu płynów bogatych w sole mineralne, zwłaszcza podczas upałów.

Na koniec warto pamiętać że pracując maszyną nie wolno:

  • uruchamiać maszyny dzieciom, osobom nietrzeźwym lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
  • przebywać w pobliżu otwieranej lub otwartej i niezabezpieczonej klapy komory prasującej prasy belującej;
  • usuwać zapchania podbieracza lub urządzenia tnącego w trakcie pracy;
  • wchodzić na prasę, która jest w ruchu, gdy silnik ciągnika jest włączony, a kluczyk jest w stacyjce;
  • przewozić na prasie osób i zwierząt, ani transportować jakichkolwiek materiałów.

 

 

Anna Krystyniak
PT KRUS Bolesławiec

opracowano na podstawie wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy „Prace prasą do słomy”