Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o obowiązku przycinania gałęzi drzew i krzewów w ramach skrajni drogowej.

Zgodnie z kodeksem cywilnym mieszkańcy winni utrzymywać zieleń przydomową w taki sposób, żeby drzewa i krzewy nie wyrządzały szkód osobom trzecim i ich mieniu. Pamiętajmy, że utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie tylko obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do obowiązku właściciela nieruchomości prywatnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach prywatnych, a ich gałęzie zwisają nad chodnikiem lub jezdnią, utrudniając uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z dróg. 

Zielen_1.jpeg

Drzewa i krzewy wyrastające, w niekontrolowany sposób, poza obręb posesji stanowią duże niebezpieczeństwo, zarówno dla rowerzystów jak i wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych ( autobusów, pojazdów do odbierania odpadów, maszyn rolniczych itp. )

Zielen_2.jpeg

Dlatego wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo.

 

Referat Inwestycji i Infrastruktury