Wójt Gminy Bolesławiec podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Rady Gminy Bolesławiec w okręgu wyborczym nr 6 zarządzonych na dzień 14 lipca 2024 r. dla wyborców z terenu gminy Bolesławiec.

Firma realizująca transport: PKS w Bolesławcu Spółka z o.o., 59-700 Bolesławiec, ul. Modłowa 8

POBIERZ rozkłady jazdy dla poszczególnych obwodów: [PDFWSu2024_IWGB_02072024.pdf (84,09KB)]