Zakończono prace na zadaniu pn.:„Remont drogi publicznej gminnej nr 103964D na odcinku o długości 1474 mb w miejscowości Golnice – etap I” . W ramach zadania  wykonano nową jezdnię (nakładki) na odcinku w kierunku Golnic Małych oraz remont mostu nad rzeką Bóbr, zlokalizowanego w ciągu tej drogi. Wykonawcą przedmiotowego zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu. Koszt realizacji zadania opiewał na kwotę 1.412.516,01 zł, z czego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie remontu dróg powiatowych i gminnych Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 604.207,00 zł.  

W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu zrealizowano również dwa inne zadania:

  • Budowa drogi dla pieszych (dz. nr 132) we wsi Kraszowice”, polegające na remoncie odcinka drogi gminnej nr 108739D wraz z budową jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m na długości 388 mb o nawierzchni bitumicznej. Koszt realizacji zadania to 967.333,50 zł, z czego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 420.163,20 zł.;
  • Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej (dz.nr 798/4, 902, 901,774) we wsi Kraśnik Dolny”, polegająca na remoncie odcinka drogi gminnej nr 103974D wraz z budową jednostronnego chodnika o szerokości 2,0 m na długości 468 mb o nawierzchni bitumicznej. Koszt realizacji zadania to 883.119,09 zł, z czego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 559.040,00 zł.

Wykonawcą wymienionych zadań, podobnie jak w przypadku remontu drogi w Golnicach, było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu.

Referat Inwestycji i Infrastruktury

 

znaki_strona_www1 2.png