Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina właścicielom psów o ustawowym, corocznym obowiązku szczepienia czworonogów przeciwko wściekliźnie

  1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  2. Obowiązek dotyczy szczepienia psów w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia.
  3. Za uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie przepisy przewidują karę grzywny.

O obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie stanowi art. 56 ust. 1, 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075).

O karze grzywny za uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie stanowi art. 85 ust. 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu zwraca się z prośbą o zgłaszanie miejsc znalezisk zwłok zwierząt mięsożernych (lisy, jenoty, borsuki) lub zwłok zwierząt mięsożernych padłych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. Zwłoki do badań w kierunku wścieklizny muszą być świeże, bez uszkodzeń mechanicznych w okolicy głowy. Zwłoki w zaawansowanym stadium rozkładu nie nadają się do badań monitoringowych ze względu na autolizę mózgu.

Informacje o znalezieniu zwłok należy przekazać pod numer telefonu 75 7301086 lub od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 w siedzibie przy ul. Górników w Bolesławcu.