21 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bolesławiec a firmą Zakład Ogólnobudowlany „Rogalski” z siedzibą w Bolesławcu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku OSP we wsi Ocice na łączną kwotę 4.667.850,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.800.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania zostanie wybudowany nowy budynek dla OSP we wsi Ocice wraz z wykończeniem i robotami towarzyszącymi. Ponadto zostanie zagospodarowany teren przy obiekcie jako tzw. plac manewrowy oraz tereny zielone.

Termin zakończenia inwestycji to grudzień 2025 r.

Agnieszka Kuśmierz

Wójt Gminy Bolesławiec i Wykonawca

znaki_strona_www1.png