Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2024

Zawiadamia się, że w związku z upływem kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Bolesławiec, Wójt Gminy ustalił terminy zebrań mieszkańców wsi w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

Zebrania odbędą się zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Bolesławiec Nr 10/24 z dnia 18 czerwca 2024 r. [PDFZWGB_10-24.pdf (371,18KB)] oraz załącznikiem nr 1 - harmonogramem zebrań, w dniach 27 - 29 sierpnia 2024 r. [PDFZWGB_10-24_Z1.pdf (460,10KB)]

Porządek zebrania wyborczego:

  1. Otwarcie zebrania, poinformowanie mieszkańców o jego celu oraz uchwalenie porządku.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
  4. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania.

Uwaga: głosowanie odbywa się w oparciu o stały rejestr wyborców (jak na wyborach samorządowych) po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

Wójt Gminy Bolesławiec
(-) Andrzej Janiec

 

  • DO POBRANIA: Zawiadomienia o terminach zebrań mieszkańców wsi w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach [PDFWSR2024_ZAW2_24062024.pdf (14,85MB)]


     
Harmonogram zebrań
 
Lp. Nazwa sołectwa Data i godzina zebrania Miejsce zebrania Osoba prowadząca
1 Otok 27 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Otoku J. Łuczkowski + pracownik UG
2 Bożejowice-Rakowice 27 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Bożejowicach J. Łuczkowski + pracownik UG
3 Chościszowice 27 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Chościszowicach A. Janiec + pracownik UG
4 Łąka 27 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Łące A. Janiec + pracownik UG
5 Kozłów 27 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Sala Zebrań w Kozłowie B. Robak + pracownik UG
6 Stara Oleszna 27 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Starej Olesznej B. Robak + pracownik UG
7 Żeliszów 27 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 ZSP w Żeliszowie I. Przybylska + pracownik UG
8 Stare Jaroszowice 27 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Starych Jaroszowicach I. Przybylska + pracownik UG
9 Krępnica 27 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Krępnicy J. Babiasz + pracownik UG
10 Bolesławice 27 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Bolesławicach J. Babiasz + pracownik UG
11 Kraszowice 28 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Kraszowicach I. Przybylska + pracownik UG
12 Nowa 28 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Nowej I. Przybylska + pracownik UG
13 Nowa Wieś 28 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Nowej Wsi A. Janiec + pracownik UG
14 Kraśnik Górny 28 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Kraśniku Górnym A. Janiec + pracownik UG
15 Trzebień 28 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Trzebieniu B. Robak + pracownik UG
16 Golnice 28 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Golnicach B. Robak + pracownik UG
17 Dąbrowa Bolesławiecka 28 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Dąbrowie Bolesławieckiej J. Łuczkowski + pracownik UG
18 Dobra 28 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Dobrej J. Łuczkowski + pracownik UG
19 Brzeźnik 28 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Brzeźniku J. Babiasz + pracownik UG
20 Ocice 29 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Ocicach I. Przybylska + pracownik UG
21 Mierzwin 29 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Mierzwinie I. Przybylska + pracownik UG
22 Lipiany 29 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Lipianach A. Janiec + pracownik UG
23 Kraśnik Dolny 29 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Kraśniku Dolnym A. Janiec + pracownik UG
24 Trzebień Mały 29 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Trzebieniu Małym B. Robak + pracownik UG
25 Parkoszów 29 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Parkoszowie B. Robak + pracownik UG
26 Nowe Jaroszowice 29 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Nowych Jaroszowicach J. Łuczkowski + pracownik UG
27 Suszki 29 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Suszkach J. Łuczkowski + pracownik UG
28 Łaziska 29 sierpnia 2024 r., godz. 16:00 Dom Ludowy w Łaziskach J. Babiasz + pracownik UG
29 Kruszyn 29 sierpnia 2024 r., godz. 18:00 Dom Ludowy w Kruszynie J. Babiasz + pracownik UG