Zachęcamy sołectwa do udziału w  Programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

Udział w Programie umożliwia  korzystanie z różnych form wsparcia oraz pozyskanie środków finansowych na realizację projektów dotyczące własnej wsi. Program przynosi wiele korzyści społecznościom lokalnym, które go konsekwentnie realizują. Dotyczą one zarówno sfery materialnej, gospodarczej, jak również sfery związanej z kultywowaniem lub tworzeniem nowych tradycji, ze swoją tożsamością.

Aby Sołectwo mogło przystąpić do tego Programu  konieczne jest:

  • utworzenie grupy odnowy wsi o składzie min. 5 osobowym i wskazanie jej lidera,
  • podjęcie uchwały zebrania wiejskiego wyrażającej wolę przystąpienia do programu odnowy wsi,
  • opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi w ramach warsztatów prowadzonych przez certyfikowanych moderatorów.

W Gminie Bolesławiec do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej w 2012 r. przystąpiło 7 sołectw (Kraśnik Dolny, Żeliszów, Łaziska, Lipiany, Ocice, Trzebień, Dąbrowa Bolesławiecka), z których 5 posiada nieaktualną Sołecką Strategię Rozwoju. 

Dokument ten wymaga aktualizacji w celu dostosowania do nowego okresu programowania środków finansowych z Unii Europejskiej.

W 2023 roku  zostały opracowane  Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi na lata 2023-2031 dla miejscowości: Bolesławice, Lipiany, Suszki, Chościszowice, Ocice, Nowa.

W związku z powyższym wstępną deklarację o:

  • aktualizację posiadanych Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi

lub

  • przystąpienie mieszkańców pozostałych miejscowości do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej

należy złożyć w terminie do 19 lipca  2024 r.

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Chojnacka,

tel. 75 732 32 21-22 wew. 125

 

Elżbieta Chojnacka