W dniu dzisiejszym, 29 maja, podpisana została umowa na rozbudowę Domu Ludowego we wsi Żeliszów.

Wykonawcą robót budowlanych została firma TECH – BUD z siedzibą w Kruszynie. Umowa opiewa na kwotę 670.000 zł, a termin zakończenia zadania zgodnie z umową to 29 listopada 2024 roku.

W związku z zapotrzebowaniem na dodatkowe magazynki potrzebne dla obsługi, obiekt zostanie rozbudowany o dodatkową powierzchnię około 65 m2. Oprócz  magazynków wykonane zostaną roboty remontowe w istniejącym budynku.

Anna Piaseczna

Dom Ludowy w Żeliszowie zostanie rozbudowany