W miniony weekend Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Janiec podpisał dwa listy intencyjne, które są pierwszym krokiem do zacieśnienia współpracy z Bośnią i Hercegowiną oraz Chorwacją.

24 maja podczas spotkania władz Gminy z Koviljką Špirić – Ambasador Nadzwyczajną i Pełnomocną Bośni i Hercegowiny obie strony wyraziły chęć nawiązania współpracy. W tym celu podpisano list intencyjny, określający warunki nawiązywania i pogłębiania przyjaznych stosunków między samorządami oraz pielęgnowania wspólnych wartości, związanych z tradycją polskiej emigracji i reemigracji.

Wójt oraz Ambasador Bośni i Hercegowiny podpisują listy intencyjne

Podobny list intencyjny podpisał również Andrzej Janiec – Wójt Gminy Bolesławiec oraz Tomislav Vidošević –  Ambasador Republiki Chorwacji 26 maja. Także w tym przypadku sygnatariusze zobowiązali się do przyjaznej współpracy oraz podtrzymywania kontaktów między organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami rożnych dziedzinach życia.

Wójt oraz Ambasador Republiki Chorwacji podpisują listy intencyjne

Wśród założeń obu współprac znalazły się m.in. zapisy na temat organizacji wspólnych spotkań o charakterze kulturalnym czy sportowym, w tym warsztatów, konferencji, festiwali czy zawodów; wymiany dzieci i młodzieży oraz utrzymywanie kontaktów między szkołami i placówkami oświatowymi; upowszechniania kontaktów pomiędzy instytucjami kulturalnymi oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury, w tym zespołami ludowymi; nawiązywania i rozwijania kontaktów między organizacjami i związkami sportowymi czy wymiany doświadczeń w zakresie realizowania zadań samorządowych.

Karolina Kojder