27 maja Gmina Bolesławiec zawarła umowę z firmą Berger Bau Sp. z o.o. z Wrocławia na budowę budynku dla Gminnego Centrum Kultury w m. Kruszyn.

Na parterze budynku będą znajdować się m.in. pomieszczenia garażowe, warsztat, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne, kotłownia z kotłem gazowym, sanitariaty, natomiast na piętrze powstaną: pracownia muzyczna z garderobami dla zespołów muzycznych, pracownia plastyczna z zapleczem, sala prób i ćwiczeń z 2 magazynkami, pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym. Budynek będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Termin zakończenia wszystkich prac to lipiec 2026 roku. Kosz budowy budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu wynosi 9.817.974,39 zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to blisko 6.100.000 zł.

Dzięki budowie nowego obiektu z przeznaczeniem go na Gminne Centrum Kultury, oferta kulturalno-rekreacyjna dla Mieszkańców naszej Gminy zostanie uatrakcyjniona, co mamy nadzieję przyczyni się do zwiększenia ich aktywności. W sali prób gminne zespoły będą mogły w lepszych warunkach przygotowywać swoje występy, a Mieszkańcy będą mogli się integrować. Powstaną również nowoczesne pomieszczenia biurowe.

Agnieszka Kuśmierz

Wykonawca oraz Wójt Gminy

znaki_strona_www1.png