Dziś w Ocicach odbyła się premiera polskiego wydania książki "Gumjera - mój polski dom". Autorem jest Danijel Kovč, a publikacja została wydania dzięki Gminie Bolesławiec.

Nieprzypadkowo pierwsze spotkanie czytelników z książką o Gumjerze miało miejsce w Ocicach. To właśnie dla mieszkańców tej miejscowości historia Gumjery to historia ich rodzin, ich korzeni.

Sołtys Ocic - Ewa Sondaj przywitała wszystkich, uczestniczących w wydarzeniu. Następnie głos zabrali Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec - Jacek Łuczkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec - Łukasz Biegacz

Autor streścił historię powstania książki. Zwrócił szczególną uwagę na głębokie powiązania Gumjery i Ocic. Danijel Kovč podziękował również Gminie Bolesławiec za pomoc w publikacji książki w języku polskim. Podczas czwartkowego popołudnia każdy z mieszkańców Ocic mógł porozmawiać z autorem oraz bezpłatnie otrzymać egzemplarz książki. 

Wydarzenie umilił Zespół Śpiewaczy Ocice, dając krótki występ.

Tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu w Ocicach, a którzy chcieliby mieć możliwość otrzymania publikacji oraz porozmawiania z jej autorem przypominamy, że podczas Festy Bośniackiej w Bolesławicach (26 maja) Danijel Kovč będzie miał swoje stoisko i będzie promował swoją książkę.

Karolina Kojder

Spotkanie autorskie w Ocicach