20 maja dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych – komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim – Polski Ład". Podmiotem Zamawiającym jest Powiat Bolesławiecki, który zrealizował zadanie w ramach umowy zawartej z konsorcjum (Lider: URBIT MICHALIK Sp. z o.o. z/s w Lubaniu, Partner: Jagielski Spółka Komandytowa z/s w Bolesławcu).

Zamówienie obejmowało łącznie 13 zadań drogowych na terenie pięciu gmin Powiatu Bolesławieckiego, tj: Gminy Miejskiej Bolesławiec, Gminy Bolesławiec, Gminy Nowogrodziec, Gminy Gromadka oraz Gminy Warta Bolesławiecka.

W zakresie dotyczącym Gminy Bolesławiec zrealizowano i odebrano trzy zadania w zakresie robót drogowych, tj:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287D w miejscowości Lipiany;
  2. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2273 D i Nr 2287 D wraz z budową chodnika w miejscowości Kraśnik Dolny;
  3. Przebudowa ul. Kosiby w Bolesławcu polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Kosiby do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 363 we wsi Łaziska” – na odcinku przebiegającym przez gminę Bolesławiec

na kwotę 3.534.149,79 zł.

Zadania zostały dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 95 % wartości zadań. W części dotyczących zadań na terenie Gminy Bolesławiec ich wartość zamknęła się kwotą  3.357.442,30 zł. Kwotę udziału własnego rozłożono proporcjonalnie pomiędzy Starostwo Powiatowe w Bolesławcu (122.546,23 zł)  i Gminę Bolesławiec (54.161,26 zł - ok. 1,5% wartości zadania).

Renata Boluk

fot. Powiat Bolesławiecki