29 maja szkoły podstawowe otrzymały wyniki sprawdzianu, jaki pisali w całej Polsce 1 kwietnia uczniowie klas szóstych. W tym roku po raz pierwszy sprawdzian składał się z dwóch części. Część pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki, a druga część zadania z nowożytnego języka obcego.

Średni wynik uczniów i szkół podany został jako procent maksymalnej liczby punktów, jaką mogli uzyskać uczniowie. W gminie Bolesławiec średni wynik uczniów ze wszystkich szkół z części pierwszej (sprawdzającej umiejętności z zakresu języka polskiego i matematyki) był wyższy od średniego wyniku w województwie dolnośląskim. Najwyższy średni wynik uzyskali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie – 75,1%, Szkoły Podstawowej w Trzebieniu – 70,0%, Szkoły Podstawowej w Brzeźniku – 69,4%, Szkoły Podstawowej w Żeliszowie – 68,4% i Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej 67,0%. Natomiast znacznie niższy średni wynik w województwie to wynik uczniów ze szkół w Kraśniku Dolnym – 61,0 %, w Ocicach – 60,6 % oraz w Bożejowicach – 57,8 %.

Uczniowie lepiej poradzili sobie z zadaniami języka polskiego niż z zadaniami z matematyki. Najwyższy wynik z języka polskiego uzyskali uczniowie ze szkół w Brzeźniku i w Kruszynie – 77,9% oraz w Żeliszowie – 75,1%. Zatem serdeczne gratulacje należą się nauczycielom uczącym języka polskiego – Danucie Sicińskiej-Burzawie (Szkoła Podstawowa w Brzeźniku), Małgorzacie Hlastawie-Wojtowicz (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie) oraz Grażynie Ott (Szkoła Podstawowa w Żeliszowie).

Najwyższe wyniki z matematyki przedstawiają się następująco – uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie – 71,9%, Szkoły Podstawowej w Trzebieniu – 67,3%, Szkoły Podstawowej w Żeliszowie – 61,1% oraz Szkoły Podstawowej w Brzeźniku – 60,5%.

Szczególne słowa uznania należą się następującym nauczycielom matematyki – Klaudii Medyńskiej z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kruszynie, Danucie Płocharczyk-Pryka z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Trzebieniu, Agnieszce Kamińskiej ze Szkoły Podstawowej w Żeliszowie oraz Joannie Kolsa ze Szkoły Podstawowej w Brzeźniku.

W drugiej części sprawdzianu uczniowie mieli za zadanie wykazania się umiejętnościami z zakresu posługiwania się językiem obcym nowożytnym – w gminie Bolesławiec – przede wszystkim językiem niemieckim. Najwyższy wynik z tej części egzaminu uzyskali uczniowie ze szkół w Brzeźniku – 76,5% (nauczyciel – Iga Mularska), w Trzebieniu – 75,3% (nauczyciel – Jolanta Jung), w Kruszynie – 73,1% (nauczyciel – Ewa Śliwińska) i w Żeliszowie – 71,1% (nauczyciel – Karolina Zdrowowicz).

Podsumowując – uczniowie uczący się w szkołach podstawowych w gminie Bolesławiec w zdecydowanej większości są bardzo dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na dalszym etapie, czyli w gimnazjum.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania nauczycielom za podejmowane działania, często kosztem swojego czasu wolnego, ale wiem, że sukces uczniów jest najlepszą nagrodą, bo przynosi radość i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Barbara Majecka