Informujemy, że w związku ze zgłoszeniami o szkodach w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wiosennych przymrozków , które wystąpił w nocy od 21.04.2024 do dnia 23.04.2024, zostanie powołana komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Z uwagi na określone terminy i konieczność dokonania oględzin upraw w terenie przed ich zbiorem, prosimy wszystkich producentów rolnych, u których wystąpiły straty w uprawach, o składanie wniosków o szacowanie szkód spowodowanych przymrozkami do 13 maja 2024 r. do godz. 15.00.

Wniosek wraz z załącznikami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych, niezbędną do przeprowadzenia oszacowania szkód, muszą być czytelnie podpisane i wypełnione przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika. Na wniosku należy podać także numer kontaktowy, poprzez który komisja będzie informować o czynnościach w terenie.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie (tzw. „obszarówka”) celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw we wniosku i protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r. Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków!

Do pobrania:

 

Jarosław Babiasz