23 kwietnia 2024 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy  w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” i na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

Gminie Bolesławiec przyznano 40 000,00 zł. dofinasowania na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie miejsc publicznych w miejscowościach Nowa, Lipiany, Chościszowice, Ocice i Suszki w Gminie Bolesławiec” oraz 12 482,00  zł dofinansowania  na remont przepustu Nr 7P zlokalizowanego w ciągu dróg gminnych w miejscowości Nowe Jaroszowice.

 

Elżbieta Chojnacka