Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-V szkół podstawowych z terenu Gminy Bolesławiec, którzy przedstawiali swoje wyobrażenia na temat zielonej energii poprzez prace wykonane w formie rysunku, malarstwa, grafiki, kolażu, itp. W konkursie udział wzięło 19 uczniów. Idea, jaka przyświecała organizacji tego konkursu to przede wszystkim zainteresowanie młodych ludzi ochroną środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii. 

Oceny prac dokonała komisja konkursowa, która postanowiła przyznać:

I miejsce - Oliwii Wójcik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie

I Miejsce 2024 Zielona Energia.jpeg

II miejsce - Adrianie Drabikowskiej ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej

II Miejsce 2024 Zielona Energia.jpeg

III miejsce - Emilii Bryłkowskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach 

III Miejsce 2024 Zielona Energia.jpeg

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy ! 

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie !