Informuję, że Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II - Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2024 r., zwołał posiedzenie I Sesji Rady Gminy Bolesławiec IX Kadencji na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno- Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad I Sesji.
 4. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  4.1 Nr I/1/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec,
  4.2 Nr I/2/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 6. Wystąpienie Wójta Gminy.
 7. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy.

 

Wójt Gminy
(-) Andrzej Dutkowski

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.