23 kwietnia odbyła się już kolejna VI Gminna Spartakiada Przedszkolaka. Gospodarzami byli nauczyciele i przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach, koordynatorem p. Sylwia Bachusz, współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Część artystyczną otwierającą zawody sportowe uświetnił pokaz taneczny dzieci 5-6 letnich pod czujnym okiem wychowawczyni p. Natalii Polilejko oraz pokaz talentu w wykonaniu uczennicy klasy IV Magdaleny Zarówny.

Uczestnikami tej cyklicznej imprezy były przedszkola z Gminy Bolesławiec oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” w Bolesławcu. Zawodnicy brali udział w sześciu różnorodnych konkurencjach, m.in. pogromca przeszkód, przewróć – postaw, sadzenie ziemniaków, wyścig Herkulesów, rzut woreczkiem do ruchomego celu, laska nad głową. Zawodom towarzyszyły ogromne emocje i głośny doping kibicujących kolegów. Impreza jak co roku cieszyła się dużą popularnością, dobrą zabawę widać było zarówno wśród zawodników jak i widowni.

Przedszkolaki wykazały się doskonałą sprawnością fizyczną. Zwycięzcami zostali wszyscy uczestnicy Spartakiady. Z tej okazji medale, pamiątkowe dyplomy oraz maty edukacyjne wręczyła dyrektor ZSP w Bożejowicach, pani Alicja Krawczyk.

Wydarzenie było świetną okazją do rozwijania sprawności fizycznej u dzieci oraz propagowania aktywnego spędzania czasu. Przedszkolaki uczestnicząc w Spartakiadzie miały okazję wdrożyć się do przestrzegania reguł oraz poznania zasad zdrowej sportowej rywalizacji. 

Wszystkim przedszkolakom oraz nauczycielom i dyrekcji przedszkoli uczestniczącym w Spartakiadzie dziękujemy za udział w sportowej rywalizacji. Do zobaczenia za rok.

Sylwia Bachusz