18 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach odbył się Dzień Języków Obcych. Tym razem pod hasłem "Fashion and the style of life" uczniowie wcielili się w rolę modeli i modelek tworząc swój unikalny wizerunek. 

Dzień Języków Obcych otworzył pokaz artystyczny do piosenki „The Lion sleeps tonight”. Uczniowie poszczególnych klas według swojego pomysłu zaprezentowali swoją wersję piosenki. Piękne kostiumy i wyćwiczona choreografia odsłoniły końcowy efekt widowiska.

W ramach pokazu każdy uczeń wykonał rysunek projektując na swojej koszulce znaki, symbole, flagi, znane postaci, budowle związane z wybranym krajem anglojęzycznym w dowolnej technice. Prace uczniów stanowiły drugą integralną część prezentacji. Na pokazie mody wystąpiły całe  klasy  prezentując  swoje dzieła.  W ostatniej części eventu uczniowie prezentowali swoje własne kreacje (w parach). Rodem z prawdziwego wybiegu.  Jedna osoba wcielała się w rolę modela (ki), druga opisywała jej lub jego ubiór w języku angielskim i niemieckim. Być może na evencie pojawili się przyszli projektanci, tym bardziej, że niejeden uczeń podczas pokazu starał się pokazać swoją duszę.

Reasumując można powiedzieć, że moda jest dla każdego niezależnie czym zajmuje się w życiu. Nie boi się wyzwań i patrzy na każdego indywidualnie. Uczniowie mieli zatem ciekawą lekcję z dziedziny kultury i show-bisnesu. Na koniec chciałabym podziękować za nagrody ufundowane dla uczniów przez Radę Rodziców oraz za zaangażowanie i pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu eventu wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom.

Sylwia Marek