Gmina Bolesławic ogłasza rekrutację osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć sportowych w ramach programu Aktywna Szkoła – Aktywny Weekend.

Osobami prowadzącymi zajęcia w ramach zadania Aktywny Weekend mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego lub inni przedstawiciele organizacji sportowej, np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego. Zajęcia będą się odbywały na obiektach sportowych szkół gminnych.

Zgłoszenie należy dostarczyć do Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu lub do Sekretariatu Urzędu Gminy Bolesławiec  w terminie do dnia 17 kwietnia 2024 roku do godz. 15.00.

Do zgłoszenia dołączyć należy dokumenty potwierdzające uprawnienia nauczyciela lub posiadanie kwalifikacji i uprawnień trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048).

Informacje szczegółowe dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Zakładzie Obsługi Szkół w Bolesławcu Marcelina Zarzycka-Kalita tel. 75 732 22 38, w Urzędzie Gminy Bolesławiec Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpracy Elżbieta Chojnacka tel. 75 732 32 21 wew. 125 lub na stronie programu Aktywna Szkoła po linkiem: https://www.aktywnaszkola.pl/.

Marcelina Zarzycka-Kalita