Rozpoczęły się prace związane z realizacją dwóch zadań w miejscowości Ocice, które obejmują:

  • budowę drogi (dz. nr 295/27) o długości ok. 120 metrów w technologii utwardzenia nawierzchnią asfaltową,
  • modernizację drogi (dz. nr 443) o długości 860 metrów polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej (nakładki) wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy.

Koszt tego zakresu robót to 660.000 zł.       

Wykonawcą inwestycji jest MARTYN-DROG Sp. z o.o. z siedzibą z Rząsinach na podstawie umowy zawartej w 8 lutego. Cała umowa obejmuje realizację 16 zadań na kwotę blisko 5.000.000 zł, w tym otrzymane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to ponad 4.200.000 zł. 

Renata Boluk