Wójt Gminy Bolesławiec w marcu bieżącego roku podpisał porozumienie z Dolnośląską Federacją Sportu na realizację Projektu „Dolnoślązak Umie Pływać 2024”, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego. Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych, w tym roku po weryfikacji wniosków przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z programu skorzysta 45 uczniów z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu. Zajęcia z nauki pływania na basenie rozpoczną się 25 marca i będą trwały do 11 czerwca, jest to 20 godzin lekcyjnych pod okiem instruktora. Gmina Bolesławiec każdego roku, występuje do Dolnośląskiej Federacji Sportu o utworzenie grup uczniów, którym umożliwiamy naukę pływania, ale także aktywnego spędzania czasu pozalekcyjnego. W tym roku Gmina Bolesławiec wnioskowała do Dolnośląskiej Federacji Sportu o utworzenie 12 grup dla 167 uczniów, we wszystkich ośmiu szkołach gminnych.

Głównymi założeniami programu są właśnie:  

  • upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci,
  • nabycie podstawowych umiejętności pływania,
  • przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Marcelina Zarzycka-Kalita

logotypy_umiem_plywac.jpeg