Gmina Bolesławiec otrzymała  wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 22.400 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi  28.000 zł.

Wkład własny Gminy wynosi 5.600 zł.

Celem programu jest:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi 
  • organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
  • zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

  • Przedszkole Publiczne w Bożejowicach w kwocie 2.500 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Bożejowicach w kwocie 4.000 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej w kwocie 3.000 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym w kwocie 4.000 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Trzebieniu w kwocie 4.000 zł,
  • Przedszkole Publiczne w Trzebieniu w kwocie 2.500 zł
  • Szkoła Podstawowa w Żeliszowie w kwocie 2.400 zł.

Marcelina Zarzycka-Kalita