Gmina Miejska Bolesławiec w partnerstwie z Gminą Bogatynia, Gminą Bolesławiec, Gminą Gromadka, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Nowogrodziec, Gminą Osiecznica, Gminą Sulików, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Miejską Zawidów uzyskała dotację z Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II etap”.

Realizacja projektu dotyczy: modernizacji systemów informacji przestrzennej: rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie informacji przestrzennej; działań wzmacniających bezpieczeństwo świadczenia e-usług i systemów informatycznych; digitalizacji danych (w tym ich standaryzacji i strukturyzacji).

Projekt odpowiada na potrzeby i problemy grupy odbiorców, którą stanowią wszyscy mieszkańcy i podmioty działające w gminach partnerskich, a także same gminy i instytucje publiczne.

Celem realizacji projektu jest zapewnienie obywatelom skutecznych narzędzi dostępu do informacji udostępnionych przez sektor publiczny, zapewnienie możliwości komunikowania się z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.

Zakres projektu obejmuje: rozbudowę Międzygminnego Systemu Informacji Przestrzennej oraz zwiększenie oferty e-usług w obecnym portalu mieszkańca; zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia; zakup ortofotomapy dla obszaru gmin wraz z opracowaniami towarzyszącymi; utworzenie międzygminnego systemu webowego i rozbudowę systemów wewnątrzadministracyjnych.

#FunduszeUE                    #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 20 243 592,42 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 14 052 172,71 zł

Jolanta Sopko

logotypy.jpeg