W piątek, 22 marca, w Domu Ludowym w Ocicach miało miejsce niezwykle ważne dla Mieszkańców Ocic i Nowej wydarzenie. Premierę miała bowiem książka Dariusza Gołębiewskiego pt. „Ocice i Nowa – wielonarodowa historia dwóch wsi”.

Sala Domu Ludowego wypełniła się do ostatniego miejsca. Mieszkańcy przede wszystkich dwóch tytułowych wsi oczekiwali na moment, kiedy będą mogli usłyszeć więcej na temat tak bardzo wyczekiwanej przez nich publikacji.

Na początku wieczoru autorskiego Dariusz Gołębiewski opowiedział na kilka pytań, jak między innymi pytanie o to, skąd wziął się taki tytuł książki oraz z jakimi trudnościami przyszło mu się zmierzyć podczas pracy nad zgromadzeniem materiałów do niej. Autor chętnie odpowiadał, opowiadając przy tym między innymi o tym, jak dzięki strażakom ochotnikom z Ocic mógł wejść do dawnej ewangelickiej świątyni przez okno. Dodajmy, że mówimy o oknie, do którego bez strażackiej drabiny nie udało by się dostać. Dariusz Gołębiewski podkreślał również, że mimo iż Ocice i Nowa sąsiadują ze sobą – to bardzo wiele dzieli obie miejscowości, o czym przeczytać można właśnie w książce.

Spotkanie było okazją, by podziękować tym, którzy szczególnie przyczynili się do powstania publikacji. Osoby te otrzymały z rąk Zastępcy Wójta Gminy – Romana Jaworskiego symboliczne upominki. Jeden z nich trafił także na ręce Zdzisława Abramowicza, który jest współautorem książki „Dzieje Nadbobrzańskiej Gminy Bolesławiec” i który zaznaczył, że śledzi publikacje wydawane przez Gminę Bolesławiec oraz prace Dariusza Gołębiewskiego.

W końcu nadszedł moment, kiedy książka trafiła do rąk uczestników spotkania. Wielu z nich od razu rozpoczęło przeglądania ponad 500 stron, na które się składa. Wieczór autorski był okazją do tego, by egzemplarz podpisał sam autor i chyba wszyscy, którzy tego wieczoru zjawili się w Domu Ludowym, z tej możliwości skorzystali.

Dodatkowo trwały kuluarowe rozmowy przy kawie i cieście, przygotowanym przez ocicką Radę Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej. Panie sołtyski oby miejscowości – Ewa Surma i Ewa Sondaj – zadbały o wspaniałą atmosferę podczas spotkania.

Dodatkowo zebrani obejrzeli niewielką wystawę zdjęć, która okazała się wstępem do wspólnych wspomnień. Na fotografiach wskazywali oni swoich bliskich, sąsiadów lub samych siebie, opowiadając o okolicznościach powstawania tych stop klatek.

Publikacje dostępne są bezpłatnie w Urzędzie Gminy Bolesławiec oraz w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie.

Książka „Ocice i Nowa – wielonarodowa historia dwóch wsi” wydana została przez Gminę Bolesławiec. Organizatorem wieczoru autorskiego był GOKiS.

Karolina Kojder