Rozpoczęły się prace budowalne, związane z budową drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 103974D (dz. nr 798/4, 902, 901, 774) we wsi Kraśnik Dolny

Wykonawcą tej części inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu. Koszt zadania to blisko 877.000 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 560.000 zł.     

Zadanie przewiduje wykonanie pierwszego etapu, polegającego na budowie jednostronnej drogi dla pieszych o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 2,00 m na odcinku 468 mb.

Renata Boluk

 

 

znaki_strona_www1.png