19 marca odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM" EDYCJA 2024. Tym samym poznaliśmy nazwiska uczniów, którzy reprezentować będą naszą Gminę w etapie powiatowym Turnieju.

Uczestników zmagań powitał Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec - Roman Jaworski, który życzył wszystkim powodzenia oraz wyraził nadzieję, że ich zainteresowania w przyszłości skrzyżują ich drogi z ochotniczą strażą pożarną lub ratownictwem w ogóle. Następnie druh Jarosław Nenkin - Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Bolesławcu, przedstawił uczestnikom konkursu scenariusz jego przebiegu, po czym przyszedł czas na rywalizację.

Jury Turnieju w osobach wspomnianego wcześniej druha Jarosława Nenkin oraz druha Krzysztofa Oko - Prezesa ZOG ZOSP RP w Bolesławcu rozpoczęło konkurs. Uczniowie podzieleni na dwie grupy rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru. Składały się one z 25 pytań. Liczyła się ilość zdobytych punktów oraz czas, w jakim test został rozwiązany.

Po owocnych pracach jury, wyniki były następujące: w grupie I, czyli wśród uczniów z klas I-IV, najlepszy okazał się Szymon Biegacz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach. 2 miejsce zajął Mikołaj Górak, również z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach, 3 miejsce zajęła Nina Sopko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym. W II grupie, czyli w rywalizacji uczniów z klas V-VIII, 1 miejsce zajęła Aleksandra Różnicka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach, 2 miejsce - Filip Kursa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach, natomiast 3 miejsce zajął Bartosz Wójcik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc z każdej z grup wiekowych będą reprezentować naszą Gminę w etapie powiatowym, który odbędzie się 19 kwietnia w Auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu. Wszyscy uczestnicy zmagań konkursowych otrzymali pamiątkowe dyplomy i symboliczne upominki.

Do zobaczenia za rok. Może z większą liczbą uczestników Turnieju.  Zachęcamy do udziału.

Jarosław Nenkin

1.jpeg