17 lutego w restauracji Europa odbył się IV Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

Na uroczystość zaprosiliśmy Grono Pedagogiczne naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczyciły nas Panie: Zofia Pańczak, Anastazja Dudziak, Janina Łukasiewicz, Bronisława Turkiewicz i Stanisława Kwiatkowska.        

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 absolwentów. Rozbieżność wiekowa była bardzo duża. Pani Bronisława Tomaszewska reprezentowała pierwszy powojenny rocznik szkoły, natomiast najmłodszą absolwentką była Honorata Bytnar (rocznik 86).

Uroczystość rozpoczęliśmy wprowadzeniem sztandaru nadanego szkole w 1979 roku. W poczcie sztandarowym szły, tak samo jak 45 lat temu, Basia Wilas i Ela Łukasiewicz. Sztandar niósł Bogdan Jurasik, który zastąpił nieżyjącego już Janka Rymara. Całość prowadziła Ula Pyrka - przewodnicząca szkoły w 79 r. Po jej komendzie: „Baczność!, Do hymnu!” gromko odśpiewaliśmy „Naprzód młodzieży świata”, tym samym przypominając sobie czasy szkolnych, poniedziałkowych apeli.

Po części oficjalnej i smacznej kolacji rozpoczęliśmy wieczór pełen rozmów i wzruszających wspomnień. Śpiewom i tańcom nie było końca.  Bawiliśmy się  doskonale, a chwile te pozostaną na długo w naszej pamięci.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi - Dariuszowi Kunaszko za wypożyczenie sztandaru. Bez Jego uprzejmości uroczystość nie byłaby taka podniosła.

Kłaniamy się Naszym Nauczycielkom. Spotkanie z Wami po latach było dla nas ogromnym przeżyciem.

A Wam, Drodzy Absolwenci, dziękujemy za frekwencję , dobrą energię  i zabawę do białego rana.

Do zobaczenia na następnym zjeździe absolwentów!

Ela Łukasiewicz i Ula Pyrka