W związku z pozyskaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy przez firmę Orange Polska w ramach naboru nr KPOD.05.02-IW.06-001/23 ogłoszonego dla Inwestycji C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” na terenie naszej gminy realizowane będą kompleksowe inwestycje światłowodowe.

Wykonawcą przedmiotowego zadania będzie firma FONDITEL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnieniowe. Jak wynika z informacji uzyskanych od Wykonawcy szacuje się, że budowa sieci rozpocznie się w drugiej połowie bieżącego roku.

Adresy lokalizacyjne podłączeń w projekcie zostały wytypowane przez Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie bazy tzw. białych plam dostępu do szybkiego internetu.

Gmina Bolesławiec nie jest inwestorem przedmiotowego zadania i nie uczestniczyła w typowaniu punktów adresowych, które będą uwzględnione przy realizacji inwestycji.

Czy operatorzy obejmą zasięgiem dany adres można sprawdzić w wyszukiwarce obszarów KPO:

W przypadku braku Państwa adresu w bazie danych wyszukiwarki obszarów KPO, osoby zainteresowane a nieuwzględnione mogą zgłosić zapotrzebowanie na korzystanie z sieci światłowodowej do dnia 28 marca 2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec.

Formularze można pobrać u sołtysów, w sekretariacie Urzędu Gminy i tutaj:

Złożone zgłoszenia zostaną przekazane przez Gminę Bolesławiec do Ministerstwa Cyfryzacji celem weryfikacji.

UWAGA: Ostatecznie o ujęciu punktu adresowego w inwestycji decyduje Ministerstwo Cyfryzacji.

 

Agnieszka Osip