12 marca Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uruchomiło nową  instalację fotowoltaiczną na terenie oczyszczalni ścieków w Bolesławcu. Gminę tego dnia reprezentował Roman Jaworski - Zastępca Wójta oraz Radni Rady Gminy.

Nowa farma fotowoltaiczna o mocy 500 kWp jest już 22 instalacją tego typu zainstalowaną przez bolesławiecką spółkę. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., od wielu lat inwestuje w infrastrukturę Odnawialnych Źródeł Energii. System Smart Eco pozwala spółce na systematyczny rozwój oraz utrzymanie doskonałej jakości wody oraz niskiej ceny wody dla odbiorców.

Jak zaznaczył Roman Jaworski - Zastępca Wójta Gminy Bolesławiec - inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów produkcji wody i utrzymanie cen wody i ścieków. Spółka nie różnicuje kosztów i nie dzieli odbiorców na tych z terenu Gminy i miasta, utrzymując jedną stawkę dla całej aglomeracji. 

fot. Adrian Kowalski