Warsztaty krawieckie, które odbyły się 12 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym, nie tylko były okazją do nauki szycia, ale także miały praktyczną wartość dla uczestników i społeczności szkolnej.

Podczas tych warsztatów przedszkolaki oraz uczniowie klas I – V miały szansę nauczyć się obsługi maszyny krawieckiej i podstawowych technik szycia poprzez praktyczne działanie. Samodzielne szycie poduszek było nie tylko formą zabawy, ale również przyniosło konkretny produkt, który uczestnicy mogli zabrać do domu. Ta praktyczna wartość warsztatów polegała na tym, że dzieci zdobyły umiejętność, która może być przydatna w życiu codziennym - umiejętność naprawiania ubrań czy tworzenia własnych rzeczy.

Ponadto, warsztaty krawieckie promowały samodzielność i odpowiedzialność. Dzieci musiały samodzielnie wybrać materiały, zaplanować projekt i przeprowadzić go od początku do końca. To doświadczenie pozwoliło im rozwijać umiejętności organizacyjne oraz kreatywność, co jest niezwykle ważne w procesie ich rozwoju osobistego.

Warto również podkreślić, że warsztaty te miały pozytywny wpływ na społeczność szkolną. Poprzez organizację takich wydarzeń, szkoła angażuje się w aktywizację uczniów, wspieranie preorientacji zawodowej oraz promocję kultury rzemieślniczej. Ponadto, warsztaty krawieckie mogą być początkiem długotrwałej pasji dla niektórych uczestników, co może przyczynić się do rozwoju lokalnej  przedsiębiorczości.

Podsumowując, warsztaty krawieckie w ZSP w Kraśniku Dolnym nie tylko przyniosły praktyczne korzyści uczestnikom, ale także miały pozytywny wpływ na społeczność lokalną. Poprzez naukę szycia dzieci rozwijały umiejętności praktyczne oraz kreatywność, a także zdobyły doświadczenie, które może przyczynić się do ich samorozwoju w przyszłości. Takie wydarzenia są nie tylko formą nauki, ale także sposobem na budowanie

Lidia Zubal