7 marca została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bolesławiec a firmą JANK-BUD Janusz Kina z siedzibą w Kłodawie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Remont obiektów zabytkowych we wsi Kraśnik Dolny i Kruszyn na łączną kwotę 389.700,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 352.800,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Data podpisania umowy o dofinansowanie to 5.03.2024 r.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty remontowe dwóch pomników w miejscowości Kruszyn: pomnika Nataloszki i pomnika Huzarów oraz prace budowalne związane z wykonaniem placu z kostki granitowej pod pomniki i dojście do nich w postaci alejki szutrowej.

Ponadto w ramach remontu obiektów zabytkowych zostaną wykonane kolejne prace adaptacyjne na istniejącej dzwonnicy we wsi Kraśnik Dolny celem przystosowania jej na wieżę widokową. Zakres prac obejmuje odtworzenie tynków wewnętrznych wieży oraz czyszczenie i odtworzenie elementów zewnętrznych elewacji, zabezpieczenie otworów okiennych kratownicami wraz siatką stalową, zabezpieczenie otworów drzwiowych, odtworzenie schodów na 1 piętro i renowacja stalowej konstrukcji wsporczej dzwonów.

Termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2024 r.

znaki_strona_www1 1.png

Agnieszka Kuśmierz

Wójt oraz Wykonawca