Informujemy iż w lutym bieżącego roku Wójt Gminy Bolesławiec zawarł porozumienie z operatorem Dolnośląskiego Dentobusu NFZ w zakresie objęcia dzieci, uczęszczających do szkół gminnych, opieką stomatologiczną. W najbliższym czasie nasze placówki opiekuńczo-oświatowe odwiedzi Dentobus z załogą lekarzy stomatologów, wykwalifikowanych i doświadczonych w zakresie pedodoncji. Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w programie bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej w trakcie postoju Dentobusu przy Państwa placówce. Wystarczy podpisać oświadczenie, które jest w tej chwili dystrybuowane w Państwa szkołach.

Warto jest skorzystać z oferty, nawet jeśli dziecko znajduje się pod opieką stomatologa, ponieważ wykonany przez lekarza Dentobusa przegląd może pomóc w diagnozie, wykazać potrzebę leczniczą i przyspieszyć usunięcie problemu.

Dla starszych dzieci przygotowywana będzie specjalna karta Pacjenta, w której w szerszym zakresie analizowane będą potrzeby leczenia ortodontycznego, istotnego zwłaszcza w okresie dojrzewania i intensywnego wzrostu.

W Dentobusie wdrożony jest program BEZPIECZNEJ przychodni mobilnej. Specjaliści przyjmujący Pacjentów w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej, dezynfekcji ust Pacjenta i zminimalizowanym czasem ekspozycji.

Po wykonanych przez lekarzy czynnościach, dziecko (lub wychowawca w wypadku przedszkolaków lub młodszych uczniów) otrzyma kartę Pacjenta. W niej, między innymi, lekarz po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej). Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia.

Marcelina Zarzycka-Kalita

logo_direct_medic