7 lutego br. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bolesławiec a firmą MARTYN-DROG Sp. z o.o. z Rząsin na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i budowa dróg w Gminie Bolesławiec na łączną kwotę 4.959.545,22 zł. Zadanie uzyskało dofinansowane w kwocie 4.215.613,44 zł z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje: 

 1. Budowę drogi dz. nr 585/1 we wsi Bolesławice,
 2. Budowę drogi dz. nr 99/3 we wsi Chościszowice,
 3. Budowę drogi dz. nr 959/1 we wsi Łaziska,
 4. Budowę drogi dz. nr 22/5 we wsi Łąka,
 5. Budowę drogi dz. nr 254/8 we wsi Dąbrowa Bolesławiecka,
 6. Budowę drogi dz. nr 365 we wsi Dobra,
 7. Budowę drogi dz. nr 140/6 we wsi Mierzwin,
 8. Budowę drogi dz. nr 295/27 we wsi Ocice,
 9. Budowę drogi dz. nr 717/1 we wsi Bolesławice,
 10. Budowę chodnika w pasie drogi gminnej dz. nr 798/4, 902, 901, 774 we wsi Kraśnik Dolny (etap II),
 11. Budowę drogi dz. nr 30/2, 32/4, 29/4 we wsi Kruszyn,
 12. Modernizację drogi dz. nr 443 we wsi Ocice,
 13. Budowę drogi dz. nr 857 we wsi Kraśnik Dolny,
 14. Budowę drogi dz. nr 569, 636, 629, 628/20, 628/7 we wsi Bolesławice,
 15. Budowę drogi dz. nr 372 we wsi Otok,
 16. Modernizację drogi dz. nr 639 we wsi Brzeźnik.

Termin zakończenia inwestycji to lipiec 2025 r. 

Agnieszka Kuśmierz

Skarbnik Gminy, Wójt Gminy oraz Wykonawca podczas podpisywania umowy

Wójt Gminy oraz Wykonawca

znaki_strona_www1.png