Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu uczestniczą w projekcie „Globalna szkoła 2023 - 2024” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na problemy globalne oraz wdrożenie zmian już na poziomie najbliższego otoczenia. Nasza szkoła postanowiła skupić się na zdrowym i długim życiu, a inspiracją był miniserial „Żyć sto lat. Tajemnice niebieskich stref” Dana Buettnera. W projekcie realizujemy cele zrównoważonego rozwoju, takie jak dobre zdrowie i jakość życia, zrównoważone miasta i społeczności, działania w dziedzinie klimatu, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, partnerstwo na rzecz celów.

Po pracy nad programem projektu oraz kalendarzem zadań, zaczęliśmy od zbiórki desek z odzysku do zbudowania klasowych warzywniaków – całość powstanie wiosną. W ramach integracji międzyklasowej i budowania pozytywnych relacji pomiędzy uczniami, podczas przerw odbywają się  różne aktywności fizyczne, np. aerobik lub taniec prowadzony przez starszych uczniów dla młodszych, zabawy podwórkowe, czy dostępna sala gimnastyczna dla gier zespołowych. W każdej sali lekcyjnej wisi zaprojektowany przez uczniów plakat z zasadami proekologicznymi: oszczędzamy energię, segregujemy odpady, oszczędzamy papier, pijemy z bidonów wielokrotnego użytku, zbieramy deszczówkę do podlewania kwiatów. W konkursie na systemy czerpania deszczówki, każda klasa wykonała swój projekt, po czym sprawdzona została użyteczność i działanie, najlepsze projekty nagrodzono. Promujemy wolontariat i pomoc innym, a najprężniej w tym zakresie działa szkolne koło wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski. O tym jak żyć długo i zdrowo uświadomiono także rodziców podczas prelekcji prowadzonej przez uczniów klas 7 i 8. Czekają nas jeszcze obchody dni tematycznych i kolejny konkurs propagujący nadawanie nowego życia starym lub zużytym przedmiotom, a tym samym zmniejszenie powstawania odpadów.

Amelia Tyszczenko