Dziś, 29 stycznia, w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki podpisane zostało Porozumienie terytorialne w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach instrumentu terytorialnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.

Gminę Bolesławiec reprezentowali na spotkaniu Zastępca Wójta Gminy - Roman Jaworski oraz Skarbnik Gminy - Barbara Robak

Przedmiotem Porozumienia jest określenie zasad, trybu i warunków realizacji Instrumentu Terytorialnego: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, w tym realizacji projektów strategicznych w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 oraz Strategią ZIT. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego w ramach FEDS 2021-2027 wynosi: 31 961 700 EUR, w tym środki EFRR 23 704 624 EUR, EFS+ 8 257 076 EUR.

Nasza Gmina planuje przeznaczyć środki na budowę ścieżki rowerowej Bolesławiec - Trzebień (II etap), utworzenie nowych miejsc i wyposażenie przedszkola w Kruszynie oraz modernizację boisk sportowych na terenie Gminy Bolesławiec.

Liderem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego jest Gmina Miejska Bolesławiec. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji tworzą: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Lubań, Gmina Miejska Zgorzelec, Miasto i Gmina Bogatynia, Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina Lubań, Miasto i Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Platerówka, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina i Miasto Węgliniec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zgorzelec, Powiat Bolesławiecki, Powiat Lubański, Powiat Zgorzelecki.

Karolina Kojder

fot. Adrian Kowalski