W 2016 r. Gmina Bolesławiec, wspólnie z 9 innymi samorządami, uczestniczy w projekcie "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego".

I etap realizowany w latach 2017-2022 polegał na cyfryzacji zasobów, które znajdowały się w gminach, na stworzeniu podstawowego systemu geoportali oraz rozbudowaniu e-usług. Projekt obejmował nie tylko wdrożenie wymienionych usług, ale także zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Jego widocznym elementem był stworzony portal mapowy, umożliwiający zarówno Mieszkańcom jak i Inwestorom łatwiejszy dostęp do takich informacji, jak plany miejscowe, ewidencja nieruchomości, zasób drogowy i przyrodniczy. Wdrożenie pierwszego pakietu e-usług umożliwiło Mieszkańcom i Przedsiębiorcom załatwienie wielu spraw urzędowych online bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Obecnie wystartował II etap realizacji projektu obejmujący w głównej mierze dostosowanie prowadzonych baz danych do nowych wymogów ustawowych, m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennemu oraz rozporządzeń towarzyszących po nowelizacjach z 2003 r. Szczególnie rozbudowany zostanie obszar umożliwiający szeroko pojętą partycypację społeczną w procesach zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Koszt realizacji całego projektu opiewa na ponad 14.000.000 zł.

Projekt realizuje Gmina Miejska Bolesławiec w partnerstwie z Gminą Bolesławiec, Gminą Gromadka, Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zawidów, Gminą Nowogrodziec, Gminą Osiecznica, Gminą Sulików, Gminą Warta Bolesławiecka oraz Gminą Zagrodno.

Karolina Kojder, Jarosław Babiasz