Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” na przestrzeni lat 2016-2022 rozdysponowało środki z funduszy unijnych na łączną kwotę 15 812 000,00 zł.  Środki finansowe pochodziły z działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Wsparcie otrzymali beneficjenci z terenu gminy Bolesławiec, Chocianów, gminy Lubin, gminy Chojnów, miasta Chojnów, gminy Przemków, gminy Gromadka, gminy Miłkowice oraz gminy Kunice.

Udzielono indywidualnego doradztwa 837 podmiotom. Z dofinansowania skorzystało 101 beneficjentów. Utworzono 75 miejsc pracy.

Ogłoszone przez nas nabory dotyczyły:

 

kwota wsparcia

ilość wspartych podmiotów

Samorządy lokalne Wrzosowej Krainy

 

7 132 204,32

9

Tworzenie nowego przedsiębiorstwa Wrzosowej Krainy

 

3 686 646,48

45

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa Wrzosowej Krainy

 

2 865 989,44

30

Granty dla organizacji pozarządowych i ośrodków kultury Wrzosowej Krainy

430 000,00

19

Ponadto Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”  w ramach operacji własnej ze środków PROW 2014-2020 przeprowadziło cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci z obszaru LGD „Wrzosowa Kraina”  pn. Miodowa przygoda w zgodzie z naturą.  W warsztatach wzięło udział 521 dzieci.
Zapraszamy do kontaktu i  odwiedzania naszej strony www.wrzosowakraina.pl oraz strony na portalu Facebook, w której ogłaszamy bieżące informacje na temat naszej działalności i planowanych konkursów.

Weronika Olszak /  Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina"

15,8 mln zł rozdysponowane przez LGD „Wrzosowa Kraina”