Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławiec ponownie nawiązała międzynarodową współpracę ze szkołą we Frydlant w Czechach w ramach unijnego projektu „Dzieci Europy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euregionu Nysa i wsparcia Gminy Bolesławiec.

Projekt jest kontynuacją projektu "Każdy radość niesie w sobie" i ma za zadanie pokazanie dzieciom z Polski i Czech, jak ważną rolę w dzisiejszym świecie ma nauka, turystyka i kultura. Ukierunkowany jest na tworzenie wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

W ramach współpracy transgranicznej 8 maja uczniowie klas III – VI, biorący udział w projekcie wraz z uczniami z Frydlant wezmą udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Liberca. Wspólna wycieczka i zajęcia edukacyjne ukierunkowane są na rozwój intelektualny dzieci.

Joanna Jędrzejczyk

plakat A3 Dąbrowa.jpeg