Opublikowane zostały wyniki rankingu "Gmina Dobra do Życia 2023", w którym Gmina Bolesławiec uzyskała najlepszy wynik wśród gmin naszego powiatu.

Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników cząstkowych. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska, wydatki inwestycyjne, jakość dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce. 

Nasza Gmina zajęła 236 miejsce na blisko 2500 gmin w Polsce. Jest to najlepszy wynik wśród gmin w powiecie bolesławieckim. Dla porównania Gmina Osiecznica zajęła 320 miejsce, Gmina Gromadka - 507 miejsce, Miasto Bolesławiec – 653 miejsce, Gmina Warta Bolesławiecka – 785 miejsce a Gmina Nowogrodziec – 1034.

Karolina Kojder