Informujemy, że dostępny jest już Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 r.

Harmonogramy odbioru dla poszczególnych miejscowości Gminy Bolesławiec można pobrać z listy poniżej lub pobrać w zakładce „HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI” na stronie głównej  http://www.gminaboleslawiec.pl, a także osobiście w Urzędzie Gminy Bolesławiec – w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z harmonogramu on-line (link pod każdą miejscowością), gdzie mieszkańcy - na stronie internetowej wykonawcy usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec - mogą konfigurować grafik według własnych potrzeb. 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy przypominać(*) o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych przy pomocy bezpłatnych komunikatów SMS. W ten sam sposób będziemy informować  o ewentualnych zmianach - choćby wskutek trudnych warunków atmosferycznych.

(*)Szczegóły dotyczące możliwości otrzymywania bezpłatnych komunikatów SMS tutaj:  http://gminaboleslawiec.pl/3506/bezplatny-system-powiadamiania-sms-dla-mieszkancow.html