Centralny Ośrodek Informatyki informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, we czwartek, 28 grudnia br. planowane jest:

  • na godz. 12:00 zablokowanie możliwości przyjmowania wniosków o dowód w Rejestrze Dowodów Osobistych dla urzędników,
  • na godz. 9:00 wyłączenie usługi składania wniosku o dowód dla dziecka lub podopiecznego.

Ograniczenia potrwają do momentu zakończenia wdrożenia. 

 

Beata Piotrowska-Frąckiewicz / DUW Wrocław