Rozpoczynają się kolejne inwestycje drogowe, związane z budową chodnika w Kraszowicach oraz Kraśniku Dolnym. 12 grudnia podpisane zostały umowy na te zadania, a wyłonionym w postępowaniu wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

Obie inwestycje uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w Kraszowicach o całkowitej wartości 961.000 zł uzyskało 420.163,20 zł dofinansowania, a zadanie w Kraśniku Dolnym, o całkowitej wartości 877.000 zł, dofinansowane zostało w kwocie 559.040 zł.

Zakończenie obu prac planowane jest na wrzesień przyszłego roku, kiedy to nasi Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowych, bezpiecznych chodników.

Umowę o dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej (dz.nr 798/4, 902,901,774) we wsi Kraśnik Dolny” podpisano 26.11.2023 r. a umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych (dz. Nr 132) we wsi Kraszowice” podpisano 07.11 2023 r.

Karolina Kojder

znaki_strona_www1.png

 

Wójt i wykonawca