5 grudnia w Urzędzie Gminy Bolesławiec odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych – Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Państwu Danucie i Stanisławowi Gębskim, którzy 31 marca 1973 r. zawarli związek małżeński.

Medale nadane przez Prezydenta RP wręczył Wójt Gminy – Andrzej Dutkowski. Razem z Zastępcą Wójta – Romanem Jaworskim z wielkim wzruszeniem życzyli naszym dostojnym małżonkom wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Dębowych Godów. Dodatkowo zaznaczając, iż 50-lecie ślubu to wspaniały i niezwykły jubileusz.

Dalszą część spotkania spędzono na rozmowach i opowieściach o swoich wspólnych przeżyciach.

Jubilatom gratulujemy tak długiego, zgodnego i szczęśliwego pożycia małżeńskiego i życzymy długich lat w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Karolina Hałka