Dziś, 30 listopada, podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o. na remont drogi w miejscowości Golnice.

Wartość umowy to ponad 1.400.000 zł, a zadanie zakończyć się ma do 30 sierpnia 2024 r. Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni drogi  o długości 1420 mb oraz remoncie mostu, zlokalizowanego w jej ciągu.

Zadanie pn. „Remont drogi publicznej gminnej nr 103964D na odcinku o długości 1474 mb w miejscowości Golnice-etap 1” dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 604 207,00 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano 27 września 2023 r.

znaki_strona_www1.png

 

Wykonawca oraz Zastępca Wójta podczas przekazania podpisanej umowy