W dniach 14-16 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu trwał Festiwal Tygodnia Edukacji Globalnej 2023, organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Rozpoczęliśmy od dwóch webinariów. Klasa 7 słuchała wykładu pt. „Pokój w głowie. Jak nie dać się fake newsom w czasach konfliktów”. Natomiast klasa 8 uczestniczyła warsztacie „O języku pokoju. Jak kłócić się pięknie?”.

W kolejne dwa dni przyszedł czas na działanie. Koordynatorki z klasy 7 – Lena Chomiuk i Karolina Orlak zaangażowały swoich kolegów z klasy do wykonania zadań.  Za przebieg Tygodnia Edukacji Globalnej w klasie 8 odpowiadali Bartosz Wójcik i Dawid Czyż. Nad wszystkim czuwała pani Amelia Tyszczenko. Wyniki działań zamieszczano na padlecie, gdzie widoczne były również rezultaty pracy młodzieży z innych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju.

Dziewczęta wraz ze swoją klasą przygotowały zadanie powitalne, zwracające uwagę na pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Stworzony herb przedstawiał członków grupy oraz ich dobre nawyki i supermoce. Uczniowie zastanowili się też nad przyczynami konfliktów na świecie. Chłopcy również przedstawili swoją wersję tego zadania. Dalszy etap obejmował inne zadania. Grupy samodzielnie wybrały z listy zadania, nad którymi chciały pracować. Klasa 7 jako pierwsze wykonała zadanie 12, czyli Stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja – odpowiedzieli tym samym na takie cele zrównoważonego rozwoju jak: dobra jakość edukacji, równość płci czy mniej nierówności. W zdaniu zespół wymyślił trzy osoby, które mogłyby istnieć we współczesnym świecie i zastanowił się z jakimi stereotypami, uprzedzeniami oraz dyskryminacją te osoby musiałyby się mierzyć. Uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniem, podając również sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach. Jako kolejne wykonano zadanie 1 Szukamy przejawów wielokulturowości – pojawił się tutaj nowy cel, czyli dobre zdrowie i jakość życia. Zdecydowano się na plakat przedstawiający Trzebień, jako miejsce, gdzie wielokulturowość możemy znaleźć na każdym kroku, począwszy od budynków, zaopatrzeniu sklepów, wyposażeniu domów po język młodzieży. W zadaniu 19 Kolorowy wiatr skupiono się na takich celach, jak życie pod wodą, na lądzie, działaniach na rzecz klimatu. Uczniowie przesłuchali piosenkę „Kolorowy wiatr”, a dalej wypisali sformułowania, które według nich wskazują na równość i harmonię, między ludźmi, a przyrodą. Zdefiniowali też antropocentryzm. Na koniec zamieścili swoją wersję znaku pokoju. Klasa 8 rozpoczęła od przyjrzenia się konfliktom zbrojnym na świecie (zadanie 6, cele: koniec z ubóstwem, dobre zdrowie i jakość życia, pokój, sprawiedliwość i silne instytucje). Chłopcy przymocowali plakat na podłodze korytarza szkolnego, gdzie zapisali główne hasła. Podczas przerwy młodzi z innych klas, przechadzając się, podchodzili i dopisywali swoje odpowiedzi. Następnie Dawid i Bartek omówili to, co zostało zapisane, wymieniano poglądy. Drugiego dnia chłopcy zaangażowali się w zadanie 13 Wyzwanie zero – waste (CZR: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą i na lądzie), wykonując plakat w programie Canva, zachęcający do nie marnowania energii, ubrań, jedzenia i życia. Sporządzili też listę wyzwania 10 – dniowego, w którym finalnie zostaną stworzone warzywniaki dla wszystkich klas. Dalej podjęli się napisania wiersza zwracającego uwagę na pożyteczny charakter elementów przyrody, powszechnie uznawanych za złe. Rymowanka bardzo spodobała się ekspertkom (zadanie 20 Dobry wilk). Zmotywowani i naładowani energią stworzyli jeszcze plakat aktywistki w ramach zadania 9 Aktywizm na plakatach, a potem zakończyli rysunkiem znaku pokoju.

Wszystkie zamieszczane zadania zostały opatrzone komentarzami ekspertek, dzięki czemu uczniowie wiedzieli, czy szli we właściwym kierunku lub co jeszcze doczytać.  Tydzień TEG bardzo podobał się uczestnikom i trwa w naszej szkole nadal, ponieważ był wstępem do dalszych zadań i działań o zasięgu szkolnym oraz obejmującym całą miejscowość.

Amelia Tyszczenko